top of page

Kursy dla logopedów

Kinesiotaping w logopedii

Odruchy pierwotne posturalne

Terapia Ręki I-II*

kurs intensywny
2 stopnie w 1 dzień

 Terapii Ręki V*
przygotowanie posiłków jedną reką

Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego NTUT

Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzow

Terapia Ręki III* Grafomotoryka

     KURS NA  
  ZAMÓWIENIE

Elektrostymulacja
w logopedii

Odruchy pierwotne wpływ na
gałki oczne
i grafomotorykę

Terapia Ręki IV* Samoobsługa
TTRS

Terapia ręki - warsztat. Malowanie na wodzie EBRU, techniki plastyczne i zabawy

Anatomia i fizjologia mięśni traktu
ustno-twarzowego

Terapia Reki a percepcja wzrokowa

Kinesiotaping w Terapii Ręki

bottom of page