top of page

Kursy dla logopedów

Kinesiotaping w logopedii

Odruchy pierwotne posturalne

Terapia Ręki I-II*

kurs intensywny
2 stopnie w 1 dzień

Elektrostymulacja w Terapii Ręki

Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego NTUT

Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzow

Terapia Ręki III* Grafomotoryka

Akcesoria grafomotoryczne
w zaburzeniach sensorycznych - dobór

Elektrostymulacja
i jonoforeza
w logopedii

Odruchy pierwotne wpływ na
gałki oczne
i grafomotorykę

Terapia Ręki I-III*

kurs intensywny
3 stopnie w 2 dni

Malowanie na wodzie EBRU 
w terapii ręki

Anatomia i fizjologia mięśni traktu
ustno-twarzowego

Zaburzenia widzenia - wpływ na motorykę dużą i małą

Kinesiotaping w Terapii Ręki

bottom of page