top of page

"Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego"
NTUT - kurs intensywny

MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ na wybraną część lub na wszystkie

- wybór napisz w zgłoszeniu - 

 

Miejsce: Bobrowo

część I   - 13.04.2024,

część III - 14.04.2024,

Miejsce: Szczecin  zapisy EDUO Centrum Szkoleniowe

część I -  14.09.2024

część II - 15.09.2024

Miejsce: Bydgoszcz (zapisy zakończone)

CZĘŚĆ I     06.07.24 godziny 9.30 - 16.30  cena 1300 zł, promocja jubileuszowa 795 zł    

CZĘŚĆ II    07.07.24 godziny 9.30 - 15.00  cena   800 zł, promocja jubileuszowa 450 zł

CZĘŚĆ III   03.08.24 godziny 9.30 - 15.00  cena   800 zł, promocja jubileuszowa 450 zł

CZĘŚĆ IV   04.08.24 godziny 9.30 - 15.00  cena   800 zł, promocja jubileuszowa 450 zł

​​

Zapraszamy do zamawiania przez grupy zorganizowane

W cenie:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat,

- catering kawowy

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK , specjalista fizjoterapii,

 od wielu lat prowadząca kursy m.in z zakresu kinesiotapingu w kosmetologii, logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, neurorahbilitacji traktu ustno-twarzowego oraz terapii neurologicznej.

Autorka m.in. badań nad bezpieczeństwem kinesiotapingu oraz ponad 20 książek w tym:

- Kinesiotaping w medycynie estetycznej  i kosmetologii

- Kinesiotaping w podologii

- NDT Bobath w terapii osób dorosłych

- Terapia Neurorozwojowa dzieci

 

Program

CZĘŚĆ I -napięcie mięśniowe, czucie
1. Normy i szybkie, przesiewowe sposoby badania zakresów ruchu w stawie

    skroniowo-żuchwowym jako wyznacznik kierunku pracy z tkanką mięśniową

    twarzy,

2. Diagnoza czucia w jamie ustnej jako czynnika warunkującego aktywność

     mięśni jamy ustnej i generowanie się nierównowagi w napięciu mięśniowym

3. Sposoby ukierunkowanego oddziaływania:
    - termoterapia obniżająca aktywność mięśni o podwyższonej aktywności,
    - termoterapia podwyższająca aktywność mięśni o obniżonej aktywności,
    - masaż podwyższający aktywność mięśni twarzoczaszki,
    - masaż obniżający aktywność mięśni twarzoczaszki,

   -  masaż intraoralny (transbukalny, wewnątrz jamy ustnej)

    - technika rozciągania mięśni napiętych, skróconych
    - diagnoza przesuwalności i sposoby masażu powięzi,

    - nauka pracy z różnymi rodzajami rollerów w obrębie twarzy,

   -  nauka pracy bańką kosmetyczną silikonową w kontekście ograniczeń

       mięśniwo-powięziowych

-     nauka pracy aplikatorami wieloigłowymi, płytkami gua-sha i innymi akcesoriami w kontekście

      pracy logopedycznej
    - masaż relaksacyjny mięśnia naczasznego (w tym czepca ścięgnistego),
    - stymulacja receptorów czucia powierzchownego  twarzy

-  stymulacje receptorów czucia powierzchownego jamy ustnej

   -  techniki biernego otwierania jamy ustnej, 

   -  techniki redresji w biernym otwieraniu jamy ustnej.w szczękościsku

   -  techniki przeciwbólowe dla stawu skroniowo-żuchwowego, punkty spustowe


CZĘŚĆ II

    mięśnie mimiczne i mięśnie żucia, trening zależny od siły mm. żujących

1. Topografia mięśni mimicznych i żujących.

2. Zadania poszczególnych mięśni mimicznych i żujących

3. Wpływ osłabienia mięśni mimicznych i żujących  na poszczególne funkcje

4.  Diagnoza siły mięśni mimicznych i żujących

5.  Praktyczny dobór ćwiczeń trenujących siłę mięśni mimicznych i żujących w zależności

     od stwierdzonego stopnia osłabienia

6. Przykłady narzędzi do treningu siły poszczególnych mięśni mimicznyc

CZĘŚĆ III - język

    1. Budowa i topografia mięśni języka.

    2. Funkcja poszczególnych mięśni języka

    3.  Diagnoza siły i napięcia języka

    4. Skutki niewłaściwego napięcia i siły mięśni języka

    5. Terapia w osłabieniu siły mięśniowej języka

    6. Terapia w obniżonym napięciu mięśni języka

    7. Terapia w podwyższonym napięciu mięśni języka – w tym m.in. masaż języka

    8. Diagnoza czucia powierzchownego języka

    9. Diagnoza czucia głębokiego  języka

   10. Diagnoza czucia smaku

   11. Skutki zaburzeń czucia powierzchownego, głębokiego i smaku języka

   12. Terapia w zaburzeniach czucia powierzchownego, głębokiego i smaku języka

 

  CZĘŚĆ IV 

      postawa, obręcz barkowa, głowa, wpływ na trakt ustno-twarzowy
  -  wpływ postawy na zmiany w obrębie traktu ustno- twarzowego  w tym na język

     mechanizm,  reedukacja
  -  pozycje dla wsparcia połykania, 

  -  pozycjonowania ciała dla wsparcia ustawienie głowy

-    pozycjonowanie głowy dla wsparcia pracy języka

-    usuwanie przeszkód strukturalnych wpływających na pracę języka:

     mięśnie podpotyliczne, mięśnie nadgnykowa, podgnykowe

-      m. MOS

-   kość gnykowa

                                                         

    Powyższe wykorzystasz m.in w:
    1.
bruksizm
    2. zaciskanie
    3. napięcie spastyczne mięśni twarzy u osób po urazach czaszkowo-mózgowych
    4. szczękościsk spastyczny po urazach czaszkowo-mózgowych
    5. niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego, zblokowaniu mięśniowym ssż
    6. ślinienie
    7. niedomykanie ust
    8. trudności z pobieraniem i przełykaniem pokarmu

 

Uwaga:

       wiedzę można rozszerzyć na kursach:
   -  „Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii

       stomatologicznej" (m.in oklejenia mięśni)

    - Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego

 

bottom of page