top of page

"Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego"
NTUT - kurs intensywny

MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ na wybraną część lub na wszystkie

- wybór napisz w zgłoszeniu - 

Miejsce: Bydgoszcz, małe grupy

CZĘŚĆ I     08.07.23, godziny 9.30 - 17.30  cena 1800 zł, promocja wakacyjna 1300 zł      

CZĘŚĆ II    09.07.23, godziny 9.30 - 14.00  cena 1200 zł, promocja wakacyjna 1000 zł

CZĘŚĆ III    ..............., godziny 9.30 - 13.15  cena  800 zł, 

CZĘŚĆ IV   ..............., godziny 13.30 - 17.15 cena  800 zł,

​​

W cenie:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat

- catering kawowy

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK , specjalista fizjoterapii,

 od wielu lat prowadząca kursy m.in z zakresu kinesiotapingu w kosmetologii, logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, neurorahbilitacji traktu ustno-twarzowego oraz terapii neurologicznej.

Autorka m.in. badań nad bezpieczeństwem kinesiotapingu oraz ponad 20 książek w tym:

- Kinesiotaping w medycynie estetycznej  i kosmetologii

- Kinesiotaping w podologii

- NDT Bobath w terapii osób dorosłych

- Terapia Neurorozwojowa dzieci

 

Program

CZĘŚĆ I - 08.07.23, napięcie mięśniowe, czucie
1. Normy i szybkie, przesiewowe sposoby badania zakresów ruchu w stawie

    skroniowo-żuchwowym jako wyznacznik kierunku pracy z tkanką mięśniową

    twarzy,

2. Diagnoza czucia w jamie ustnej jako czynnika warunkującego aktywność

     mięśni jamy ustnej i generowanie się nierównowagi w napięciu mięśniowym

3. Sposoby ukierunkowanego oddziaływania:
    - termoterapia obniżająca aktywność mięśni o podwyższonej aktywności,
    - termoterapia podwyższająca aktywność mięśni o obniżonej aktywności,
    - masaż podwyższający aktywność mięśni twarzoczaszki,
    - masaż obniżający aktywność mięśni twarzoczaszki,

   -  masaż intraoralny (transbukalny, wewnątrz jamy ustnej)

    - technika rozciągania mięśni napiętych, skróconych
    - diagnoza przesuwalności i sposoby masażu powięzi,

    - nauka pracy z różnymi rodzajami rollerów w obrębie twarzy,

   -  nauka pracy bańką kosmetyczną silikonową w kontekście ograniczeń

       mięśniwo-powięziowych

-     nauka pracy aplikatorami wieloigłowymi, płytkami gua-sha i innymi akcesoriami w kontekście

      pracy logopedycznej
    - masaż relaksacyjny mięśnia naczasznego (w tym czepca ścięgnistego),
    - stymulacja receptorów czucia powierzchownego  twarzy

-  stymulacje receptorów czucia powierzchownego jamy ustnej

   -  techniki biernego otwierania jamy ustnej, 

   -  techniki redresji w biernym otwieraniu jamy ustnej.w szczękościsku

   -  techniki przeciwbólowe dla stawu skroniowo-żuchwowego, punkty spustowe

 

CZĘŚĆ II 09.07.23 - postawa, obręcz barkowa,głowa, wpływ na trakt ustno-twarzowy
    - wpływ postawy na zmiany w obrębie traktu ustno- twarzowego  w tym na język

      mechanizm,  reedukacja
  -  pozycje dla wsparcia połykania, 

  -  pozycjonowania ciała dla wsparcia ustawienie głowy

-    pozycjonowanie głowy dla wsparcia pracy języka

-    usuwanie przeszkód strukturalnych wpływających na pracę języka:

     mięśnie podpotyliczne, mięśnie nadgnykowa, podgnykowe

-   kość gnykowa

CZĘŚĆ III - 09.09.2023, język

1. Budowa i topografia mięśni języka.

2. Funkcja poszczególnych mięśni języka

3.  Diagnoza siły i napięcia języka

    4. Skutki niewłaściwego napięcia i siły mięśni języka

    5. Terapia w osłabieniu siły mięśniowej języka

    6. Terapia w obniżonym napięciu mięśni języka

    7. Terapia w podwyższonym napięciu mięśni języka – w tym m.in. masaż języka

    8. Diagnoza czucia powierzchownego języka

    9. Diagnoza czucia głębokiego  języka

   10. Diagnoza czucia smaku

   11. Skutki zaburzeń czucia powierzchownego, głębokiego i smaku języka

   12. Terapia w zaburzeniach czucia powierzchownego, głębokiego i smaku języka

 

  CZĘŚĆ IV – 09.09.23 mięśnie mimiczne i mięśnie żucia, trening zależny od siły

1. Topografia mięśni mimicznych i żujących.

2. Zadania poszczególnych mięśni mimicznych i żujących

3. Wpływ osłabienia mięśni mimicznych i żujących  na poszczególne funkcje

4.  Diagnoza siły mięśni mimicznych i żujących

5.  Praktyczny dobór ćwiczeń trenujących siłę mięśni mimicznych i żujących w zależności od stwierdzonego stopnia osłabienia

6. Przykłady narzędzi do treningu siły poszczególnych mięśni mimicznych i żujących

                                                            

    Powyższe wykorzystasz m.in w:
    1.
bruksizm
    2. zaciskanie
    3. napięcie spastyczne mięśni twarzy u osób po urazach czaszkowo-mózgowych
    4. szczękościsk spastyczny po urazach czaszkowo-mózgowych
    5. niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego, zblokowaniu mięśniowym ssż
    6. ślinienie
    7. niedomykanie ust
    8. trudności z pobieraniem i przełykaniem pokarmu

 

Uwaga:

       wiedzę można rozszerzyć na kursach:
   -  „Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii

       stomatologicznej" (m.in oklejenia mięśni)

    - Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego

 

bottom of page