top of page

"Terapia osób dorosłych
zgodna z koncepcją Karela i Berty Bobath
z uwzględnieniem iwiodących metod"

Kierowany do: fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych,

                          zainteresowanych
Miejsce i termin: ustalane z zamawiającym
Liczba godzin: 50 godzin wykładowych (5 dni)
Cena standardowa: 4500 zł/os,
kursy na zamówienie cena ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

Standardowo w cenie kursu

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat ukończenia kursu wydany przez Fizjoterapia Emilia Mikołajewska.


Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, autorka książki "Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych"

 

Program
    1.
Wiodące metody neurofizjologiczne: twórcy, główne założenia
    2. Podstawy neurofizjologii

    3. Patologie w ruchu, patologiczne wzorce postawy i ruchu, napięcie

        spastycze, reakcje stowarzyszone.
    4. Neuroplastyczność układu nerwowego.
    5. Konsekwencje uszkodzenia mózgu ze szczególnym uwzględnieniem

        hemiplegii/hemiparezy. Obraz pacjenta oraz problemów pacjenta z hemiplegią.
    6. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: organizacja pokoju,

         wskazówki dla opiekunów, pozycje ułożeniowe. Teoria i praktyka.
    7. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: mikcja, defekacja, karmienie.
    8. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: mobilizacja w łóżku dla

         kończyny górnej. Teoria i praktyka.
    9. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: mobilizacja w łóżku dla

         kończyny dolnej. Teoria i praktyka.
    10. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: mobilizacja w łóżku dla

          tułowia. Teoria i praktyka.
    11. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: transfer. Teoria i praktyka.
    12. Terapia pacjenta z hemiplegią w fazie ostrej: wspomaganie dla nauki

           wstawania i stania. Teoria i praktyka.
    13. Chód fizjologiczny, fazy.
    14. Terapia pacjenta z hemiplegią: przygotowanie dla fazy podporowej.

          Torowanie chodu. Teoria i praktyka.
    15. Terapia pacjenta z hemiplegią: przygotowanie dla fazy przeniesienia.

           Torowanie chodu. Teoria i praktyka.
    16. Terapia pacjenta z hemiplegią: wspomaganie dla reedukacji chodu, staw
           skokowy niestabilny, stopa opadająca, przykurcz Ścięgna Achillesa – dobór

            zaopatrzenia ortopedycznego. Teoria i pokaz.
    17. Fizjologia chodu po schodach. Teoria i pokaz.
    18. Terapia pacjenta z hemiplegią: wspomaganie dla reedukacji chodu

           po schodach w dół. Teoria i praktyka.
    19. Terapia pacjenta z hemiplegią: wspomaganie dla reedukacji chodu po

           schodach w górę. Teoria i praktyka.
    20. Patologie w chodzie po schodach pacjenta z hemiplegią. Sposoby radzenia

           sobie. Teoria i pokaz.
    21. Anatomia i fizjologia obręczy barkowej.
    22. Patologie w obrębie kończyny górnej charakterystyczne dla pacjenta z

           hemiplegią.
    23. Terapia pacjenta z hemiplegią: wspomagania dla kończyny górnej. Teoria

           i praktyka.
    24. Terapia pacjenta z hemiplegią: wsparcie dla kończyny górnej

           z podwichnięciem górnym i dolnym w stawie barkowym w leżeniu, siadzie,

           chodzie. Teoria i praktyka. Zespół bark-ręka, bolesny bark.
    25. Terapia pacjenta z hemiplegią: kończyna górna „spastyczna”, ręka

           zamknięta, wsparcie dla prostowników. Teoria i praktyka.
    26. Specyfika pacjenta ze spastycznością, testowanie, wpływ napięcia

          spastycznego na jakość ruchu, przykurcze.
    27. Sposoby terapii spastyczności i przykurczy. Farmakologia, poprawianie

           wiskoelastyczności mięsni. Wykonanie łuski gipsowej.
    28. Zaburzenia percepcji.
    29. Zespół Odpychania: podstawy teoretyczne, zasady terapii pacjenta z

           Zespołem Odpychania. Teoria i praktyka.
    30. Zespół zaniedbywania: podstawy teoretyczne, zasady terapii pacjenta

          z zespołem zaniedbywania. Teoria i praktyka.
    31. Trakt oro-facjalny u pacjenta z hemiplegią. Teoria i pokaz.
    32. Reedukacja czynności dnia codziennego: ubieranie, rozbieranie,

          wiązanie butów. Teoria i praktyka.
    33. Reedukacja czynności dnia codziennego: mycie twarzy, ręki hemiplegicznej,

           zębów, pielęgnacja paznokci, zasady kąpieli, golenie. Teoria i praktyka.
    34. Zaopatrzenie ortopedyczne, technologie wspomagające w WC i łazience.

          Teoria i pokaz.
    35. Adaptacja przestrzeni dla pacjenta z hemiplegią: kuchnia, podjazd, samochód,

           wózek. Teoria i pokaz.
    36. Reedukacja czynności dnia codziennego ze sprawną jedną kończyną górną:

          picie z kubka, butelki, obienie kanapek, obieranie np. owoców, warzyw.

          Teoria i praktyka.
    37. Praca na materacu. Teoria i praktyka.
    38. ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF

          w ocenie pacjenta z hemiplegią oraz w planowaniu terapii. Wyznaczanie

           celów terapii z uwzględnieniem pacjenta/opiekuna.
    39. Nauka oceny pacjenta z hemiplegią: zasoby i problemy.
    40. Praktyczna ocena pacjenta z hemiplegią, wyznaczanie celów

          terapii, układanie planu terapii.
    41. Analiza całościowa różnych przypadków, od analizy zasobów i

          trudności poprzez wyznaczanie celów terapii po plan terapii.

 Kurs obejmuje pracę na uczestnikach, pracę w grupach, analizę materiału zdjęciowego i filmowego, omawianie różnych przypadków. Każdy dzień uwzględnia czas na pytania uczestników jako element stały.


    Uwaga: program autorski podlega ochronie.
    Art. 156. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania

    używania przez inne osoby w obrocie:
    1) ich nazwisk lub adresu;
    2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość,

    jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności.
    Podstawa: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. z 2013 poz.

    1410).

bottom of page