top of page

               ELEKTROSTYMULACJA I JONOFOREZA
                                  W LOGOPEDII
FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I NEUROLOGICZNEJ TWARZY

  (tytuł na certyfikacie adekwatny do zawodu/wykształcenia)

 

elektrostymulator treningowy na czas szkolenia zapewnia organizator szkolenia

Kierowany do:

logopedzi, fizjoterapeuci, higienistki stomatologiczne, stomatologii, zainteresowani

 

Data: 04.06.23 Lublin (zapisy na listę rezerwową

Data: 29.07.23 Bydgoszcz

Data: 06.08.23 Gdańsk

Liczba godzin: 10 godzin wykładowych

Godziny realizacji: 9.30-17.00,

Cena standardowa 1400zł, promocja 1100złszkoleniowe 

cena 1400zł promocja 900z

Cena obejmuje:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych na czas szkolenia

- certyfikat

- catering kawowy


Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK, specjalista fizjoterapii, autorka około 400 artykułów i ponad 20 książek z zakresu fizjoterapii, w tym

- Metodyka zabiegów  fizykalnych,

- Elementy Fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków

   Autorka także pracy 

- Zagrożenia i niebezpieczeństwa w fizykoterapii pod kierownictwem Prof. Straburzyńskiego.

 

Profesor Uniwersytetu w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Naukowiec, praktyk, wynalazca, recenzent wniosków grantowych, członek  Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 120 czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 

PROGRAM KURSU
1. Podstawowe informacje dotyczące prądów wykorzystywanych w jonoforezie i elektrostymulacji
2. Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii
3. Omówienie aparatu i osprzętu do elektroterapii
4. Metodyka zabiegów jonoforezy
a) jonoforeza blizn w obrębie twarzy
b) jonoforeza gardła i strun głosowych
c) jonoforeza w obrzękach
d) jonoforeza przeciwbólowa
e) zabiegi w neuralgii nerwu trójdzielnego
f) zabiegi w porażeniu nerwu twarzowego
5. Metodyka zabiegów elektrostymulacji w porażeniu mięśni i nerwów
- niedowład mięśnia potyliczno czołowego
- niedowład mięśnia marszczącego brwi
- niedowład mięśnia okrężnego oka
- niedowład mięśnia dźwigacza wargi i skrzydełka nosa
- niedowład mięśnia okrężnego ust
- niedowład mięśni żwaczy
- niedowład mięśni nadgnykowych
- niedowład mięsni podgnykowych
- niedowładach mięsni podniebienia miękkiego
- niedowładzie mięśni zewnętrznych języka
- niedowładzie mięśni wewnętrznych języka

6. Metodyka zabiegów elektrostymulacji w
- ślinieniu
- kąciku opadającym
- niestabilności stawu skroniowo-żuchwowego
- trudnościach w aktywności języka
- trudnościach w połykaniu
- powiece opadającej
- niedomykaniu, wysuszaniu oka

 

WAŻNE
1. Uczestnicy na szkoleniu zobowiązani są do podpisania oświadczenia
potwierdzającego, że nie mają przeciwwskazań do zabiegów z prądem w obrębie traktu ustno-twarzowego
2. Osoby, które znajdują się grupie przeciwwskazań mogą uczestniczy
w szkoleniu jednak bez użycia prądu – natężenie prądu 0 mA, podpiszą oświadczenie, że nie będą używały natężenia prądu podczas szkolenia. Przeciwwskazania:
- rozrusznik serca, inne implanty, metale,
- zaburzenia czucia w obrębie traktu ustno-twarzowego
- zapalenia, rozległe zmiany skórne w okolicy twarzoczaszki
- tendencje do krwawień, zakrzepica,
- ciąża,
- choroby nowotworowe,
- stan skóry twarzy uniemożliwiający zwilżenie
- padaczka
- lęk przez prądem, zabiegiem

Program autorski podlega ochronie

 

 

 

bottom of page