top of page

     ELEKTROSTYMULACJA W LOGOPEDII
        ELEKTROSTYMULACJA
W FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I NEUROLOGICZNEJ TWARZY

  (tytuł na certyfikacie adekwatny do podanego w zgłoszeniu zawodu)

 

elektrostymulator treningowy na czas szkolenia zapewnia organizator szkolenia

Kierowany do:

logopedzi, fizjoterapeuci, higienistki stomatologiczne, stomatolodzy, ortoptyści, , kosmetyczki, zainteresowani

czas: 10 godzin wykładowych

 

Miejsce: Radom, 07.04.2024, zapisy Instytut Terapii Edukacyjnej 

Miejsce: Szczecin, 02.06.2024, zapisy Małgorzata Pysiewicz

Miejsce: Lublin15.06.2024, 9.00-16.30

Miejsce: Bydgoszcz 11.08.2024, 9.30-17.00

Cena standardowa 1400 promocja jubileuszowa750 zł 

Pozostałe miasta na zamówienie firm i grup zorganizowanych             

 

 

Cena obejmuje:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych na czas szkolenia

- certyfikat, zaświadczenie

- catering kawowy


Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK, specjalista fizjoterapii, logopeda, autorka około 400 artykułów i ponad 20 książek z zakresu fizjoterapii, w tym

- Metodyka zabiegów  fizykalnych,

- Elementy Fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków

   Autorka także pracy 

- Zagrożenia i niebezpieczeństwa w fizykoterapii pod kierownictwem Prof. Straburzyńskiego.

 

Profesor Uniwersytetu w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Naukowiec, praktyk, wynalazca, recenzent wniosków grantowych, członek  Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 120 czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 

PROGRAM KURSU
1. Podstawowe informacje dotyczące prądów wykorzystywanych
w elektrostymulacji
2. Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii
3. Omówienie aparatu i osprzętu do elektroterapii
4
. Metodyka zabiegów elektrostymulacji w porażeniu mięśni i nerwów
- niedowład mięśnia potyliczno czołowego
- niedowład mięśnia marszczącego brwi
- niedowład mięśnia okrężnego oka

- niedowład mięśnia dźwigacza wargi i skrzydełka nosa

- niedowład mięśnia dźwigacz kąta ust
- niedowład mięśnia okrężnego ust
- niedowład mięśni żwaczy

- niedowład mięśni nadgnykowych
- niedowład mięśni podgnykowych
- niedowładach mięśni podniebienia miękkiego
- niedowładzie mięśni zewnętrznych języka
- niedowładzie mięśni wewnętrznych języka

6. Metodyka zabiegów elektrostymulacji m.in w:
- ślinieniu
- kąciku opadającym
- niestabilności stawu skroniowo-żuchwowego
- trudnościach w aktywności języka
- trudnościach w połykaniu
- powiece opadającej
- niedomykaniu, wysuszaniu oka

 

WAŻNE
1. Uczestnicy na szkoleniu zobowiązani są do podpisania oświadczenia
potwierdzającego, że nie mają przeciwwskazań do zabiegów z prądem w obrębie traktu ustno-twarzowego
2. Osoby, które znajdują się grupie przeciwwskazań mogą
uczestniczyć
w szkoleniu jednak bez użycia prądu – natężenie prądu 0 mA, podpiszą oświadczenie, że nie będą używały natężenia prądu podczas szkolenia.

 

Przeciwwskazania do elektrostymulacji na kursie:
- rozrusznik serca, implanty elektroniczne,

  Holter, pompa insulinowa, infuzyjna, wenflony

- zawał, arytmia serca,

- metal w okolicy zabiegowej i w pobliżu,

- w okolicy endoprotezy

- ostre stany zapalne

- ropne stany zapalne

- nowotwory,

- gorączka, infekcja

- zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepy, zagrożenia zatorami

- choroby z zagrożeniem krwawienia,  skaza krwotoczna

- miażdżyca zarostowa tętnic w okresie  II b-IV wg. Fontainea

- psychozy, nietolerancja prądu

- wrażliwość na elektrody

- zmiany skórne

- ciąża (wybrana literatura: okolica lędźwiowa, pachwinowa, brzuch)

- wrodzona łamliwość kości,

- Myasthenia gravis,

- obwodowa neuropatia,

-  porażenia spastyczne

-  zaburzenia czucia

-  utrudniony kontakt : np. zaburzenia   świadomości, urazy głowy, afazja

- epilepsja *

*źródło przeciwwskazań dostępne u autora, opracowane  na podstawie literatury umieszczonej w materiałach szkoleniowych kursu

Program autorski podlega ochronie

 

 

 

bottom of page