top of page

Kursy dla okulistów, ortoptystów, tyflopedagogów

Kinesiotaping w okulistyce, ortoptyce, tyflopedagogice

Sprawność Ręki
w terapii widzenia

Elektrostymulacja w okulistyce, ortoptyce, tyflopedagogice

Terapia manualna w okulistyce, ortoptyce, optometrii , terapii widzenia
i tyflopedagogice

Odruchy pierwotne posturalne

W przygotowaniu

Odruchy pierwotne wpływ na gałki oczne

bottom of page