top of page

                      Elektrostymulacja w okulistyce
              ortoptyce, optometrii i tyflopedagogice
                                         tytuł na certyfikacie zgodny ze zgłoszeniem

 

Elektrostymulator na czas szkolenia zapewnia prowadząca

 

Kierowany do: osoby związane zawodowo z okolicą gałek ocznych,  zainteresowani

Data: 03.03.2024, Lublin

Cena standardowa 1400 promocja 750zł obowiązuje dla zapisów do Walentynekwe

Godziny realizacji Lublin: 9.00-16.30   

Miejsce i data: Bydgoszcz 11.08.2024

Godziny realizacji: 9.30-17.00 małe grupy szkoleniowe

Cena: 1400 zł, promocja jubileuszowa  750zł

 

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK, specjalista fizjoterapii, specjalista ds. kosmetyki, absolwentka kierunku Ortoptyka, autorka około 400 artykułów i ponad 20 książek z zakresu fizjoterapii, w tym:

 

- Metodyka zabiegów  fizykalnych,

- Elementy Fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków

   Autorka pracy 

- Zagrożenia i niebezpieczeństwa w fizykoterapii pod kierownictwem Prof. 

  Straburzyńskiego.

Profesor Uniwersytetu w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Naukowiec, praktyk, wynalazca, recenzent wniosków grantowych, członek  Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 120 czasopismach krajowych i zagranicznych
   

Cena zawiera:
    - materiały szkoleniowe drukowane
    - materiały dydaktyczne niezbędne do zajęć praktycznych

    - elektrostymulator na czas szkolenia

    - catering kawowy

    - certyfikat ukończenia kursu

 

  Program kursu:

1. Podstawowe informacje dotyczące prądów wykorzystywanych w elektrostymulacji

2. Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii

3. Omówienie aparatu i osprzętu do elektroterapii

4. Metodyka zabiegów elektrostymulacji w osłabieniu mięśni twarzy

-  powieki górne opadające

-  powieki niedomykające się

-  niedowład mięśnia marszczącego brwi

-  brwi zwaliste - ograniczenie pola widzenia

-  asymetria wysokości brwi

-  inne mięśnie mimiczne wpływające na estetykę

WAŻNE

1. dla zwiększenia bezpieczeństwa zabiegi wykonywane będą na sobie, przed

    lustrem, z zachowaniem odległości  od innych uczestników

2. uczestnicy na szkoleniu zobowiązani sa do podpisania oświadczenia 

    potwierdzającego, że nie mają przeciwwskazań do zabiegów z prądem

    w   obrębie traktu ustno-twarzowego

3. osoby, które znajdują się grupie przeciwwskazań mogą uczestniczy w

    szkoleniu  jednak bez użycia prądu – natężenie prądu 0 mA, podpiszą

    oświadczenie, że nie będą używali natężenia prądu podczas szkolenia.

Przeciwwskazania do elektrostymulacji na kursie:
- rozrusznik serca, implanty elektroniczne,

  Holter, pompa insulinowa, infuzyjna, wenflony

- zawał, arytmia serca,

- metal w okolicy zabiegowej i w pobliżu,

- w okolicy endoprotezy

- ostre stany zapalne

- ropne stany zapalne

- nowotwory,

- gorączka, infekcja

- zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepy, zagrożenia zatorami

- choroby z zagrożeniem krwawienia,  skaza krwotoczna

- miażdżyca zarostowa tętnic w okresie  II b-IV wg. Fontainea

- psychozy, nietolerancja prądu

- wrażliwość na elektrody

- zmiany skórne

- ciąża (wybrana literatura: okolica lędźwiowa, pachwinowa, brzuch)

- wrodzona łamliwość kości,

- Myasthenia gravis,

- obwodowa neuropatia,

-  porażenia spastyczne

-  zaburzenia czucia

-  utrudniony kontakt : np. zaburzenia   świadomości, urazy głowy, afazja

- epilepsja **

Źródło przeciwwskazań dostępne u autora, opracowane  na podstawie literatury umieszczonej w materiałach szkoleniowych kursu

Program autorski podlega ochronie

bottom of page