top of page

Terapia manualna
w okulistyce optyce, ortoptyce, optometrii,
w terapii widzenia i w tyflopedagogice

Kierowany do wszystkich grup zawodowych zajmujących się okolicą gałek ocznych i dla zainteresowanych

​​

Miejsce: Bydgoszcz, małe grupy

CZĘŚĆ I      05.07.24 godziny 9.30 - 16.30  cena 1300 zł, promocja jubileuszowa 795 zł    

CZĘŚĆ II    06.07.24 godziny 9.30 - 15.00  cena   800 zł, promocja jubileuszowa 450 zł

W cenie:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

- catering kawowy

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK , specjalista fizjoterapii, logopeda

 od wielu lat prowadząca kursy m.in z zakresu kinesiotapingu w kosmetologii, logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, neurorahbilitacji traktu ustno-twarzowego oraz terapii neurologicznej. Naukowiec, praktyk, absolwentka wielu szkoleń, studiów podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka.

Autorka m.in. książek:

- Kinesiotaping w medycynie estetycznej  i kosmetologii

- NDT Bobath w terapii osób dorosłych

- Terapia Neurorozwojowa dzieci

- Odruchy pierwotne Wpływ na gałki oczne terapię ortoptyczną i grafomotorykę. M2Concept.

 

Program

CZĘŚĆ I - 05.07.24, napięcie mięśniowe, czucie
1. Normy i szybkie, przesiewowe sposoby badania zakresów ruchu w stawie

    skroniowo-żuchwowym jako wyznacznik kierunku pracy z tkanką mięśniową

    twarzy,

2. Diagnoza czucia w jamie ustnej jako czynnika warunkującego aktywność

     mięśni jamy ustnej i generowanie się nierównowagi w napięciu mięśniowym

3. Sposoby ukierunkowanego oddziaływania:
    - termoterapia obniżająca aktywność mięśni o podwyższonej aktywności,
    - termoterapia podwyższająca aktywność mięśni o obniżonej aktywności,
    - masaż podwyższający aktywność mięśni twarzoczaszki,
    - masaż obniżający aktywność mięśni twarzoczaszki,

   -  masaż intraoralny (transbukalny, wewnątrz jamy ustnej)

    - technika rozciągania mięśni napiętych, skróconych
    - diagnoza przesuwalności i sposoby masażu powięzi,

    - nauka pracy z różnymi rodzajami rollerów w obrębie twarzy,

   -  nauka pracy bańką kosmetyczną silikonową w kontekście ograniczeń mięśniwo-powięziowych

-     nauka pracy aplikatorami wieloigłowymi, płytkami gua-sha i innymi akcesoriami w kontekście
    - masaż relaksacyjny mięśnia naczasznego (w tym czepca ścięgnistego),
    - stymulacja receptorów czucia powierzchownego  twarzy

,  -  stymulacje receptorów czucia powierzchownego jamy ustnej


CZĘŚĆ II 06.07.24 - mięśnie mimiczne i mięśnie żucia, trening zależny od siły mm. żujących

1. Topografia mięśni mimicznych okolicy oka

2. Zadania wybranych mięśni mimicznych

3. Wpływ osłabienia mięśni  na poszczególne funkcje

4.  Diagnoza siły mięśni mimicznych

5.  Praktyczny dobór ćwiczeń trenujących siłę mięśni mimicznych w zależności od stwierdzonego stopnia osłabienia

6. Przykłady narzędzi do treningu siły poszczególnych mięśni mimicznych okolicy gałki ocznej

​​W cenie:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat

- catering kawowy

bottom of page