Przyjęcia nowych pacjentów obecnie wstrzymane ze względu na brak miejsc