terminy odległe

Przyjęcia nowych pacjentów obecnie wstrzymane ze względu na brak miejsc