WIZYTY STACJONARNE

Usługi w zakresie:

- ocena rozwoju ruchowego dziecka

- terapia opóźnień ruchowych dzieci małych

- metoda NDT-Bobath dla dzieci i dorosłych

- ocena i terapia wad stóp

- wkładki

- przykurcz ścięgna Achillesa

- kinesiotaping

- terapia przetrwałych odruchów pierwotnych

- terapia ręki

- diagnoza trudności grafomotorycznych

- dobór nakładek grafomotorycznych

- zaburzenia mięśni twarzy

DUŻA DIAGNOZA z ANALIZĄ  WYNIKÓW, WYZNACZENIEM CELÓW TERAPII

badanie zawiera ocenę:

- napięcia mięśniowego

- siły mięśniowej

- czucia powierzchownego

- czucia głębokiego

- chytów podstawowych

- chytów grafomotorycznych

- rozwoju i jakości cięcia

- jakości pisania/rysowania

- percepcji wzrokowej

- odruchów pierwotnych

Rezerwacja wizyt po wcześniejszym ustaleniu terminu

 

Drogą mejlową: e.mikolajewska@wp.pl

 

Telefonicznie: 607-88-77-07

 

Lokalizacja gabinetu: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 36A/U6

Możliwość parkowania na terenie osiedla na czas wizyty