top of page

           SPRAWNOŚĆ RĘKI
       W TERAPII WZROKOWEJ

 Kierowany do: ortoptyści, tyflopedagodzy, optometryści, terapeuci widzenia,

                           zainteresowani programem

 Na kursie uczestnicy m.in. zdobędą wiedzę:

- jak rozpoznać patologiczny chwyt przedmiotu pisarskiego podczas treningu ortoptycznego

- jakie nieprawidłowości grafomotoryczne mają związek z dysfunkcją ręki a nie wzroku

- jak zinterpretować niespecyficzne manewrowanie kartką lub ciałem podczas treningu

  ortoptycznego z wykorzystaniem przedmiotów pisarskich i rysików

- o podłożu w odruchach w pierwotnych przetrwałych wpływających na ruchomość gałek ocznych)

- jak włączyć zabawki i zabawy do treningu ortoptycznego np. domowego 

 

Miejsce: Bydgoszcz, 04.05.2024Termin: 11-12.23

Liczba godzin: 10 godzin wykładowych,

Godziny: 9.30-17.00

​Cena standardowa: 700 zł/os, promocja jubileuszowa 450 zł

(możliwość uczestnictwa tylko w jednej części, zapisy na innej stronie)

​Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, logopeda, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, Terapia Reki III* - Grafomotoryka, absolwentka kierunku Ortoptyka, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept".

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept."

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept."

- "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.."
 

W cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

- catering kawowy

PROGRAM


 
  1. Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Kamienie milowe rozwoju sprawności ręki
z kontekstem wzrokowym
    3. Rozwój chwytu pisarskiego.
    4. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.

    5. Optymalizacja pozycji ciała i ręki podczas zajęć grafomotorycznych i zajęć ortoptycznych

       z wykorzystaniem przedmiotów pisarskich

    6. Jak nieprawidłowa pozycja może zaburzać widzenie liniatury

    7. Praca w liniaturze,  problemy wzrokowe a motoryczne

    6. Możliwy wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na gałki oczne, testy ortoptyczne

        i   grafomotorykę
    7. Właściwy wzorzec trzy
maniem przedmiotu piśmiennego zależny od wieku
 
  8. Jakie parametry powinny posiadać przedmioty pisarskie w zależnosci od chwytu

        grafomotorycznego i wieku (grubość, długość, kształt) by nie utrudniały zajęć

        ortoptycznych związanych z grafomotoryką . - jakie stosować w gabinecie.
    9. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –

        dobór nakładek.
  10. Nożyczki w terapii wzrokowej

      - rozwój umiejętności cięcia

      - zasady doboru nożyczek,

     -  prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek

     -  jaki jest optymalny wzorzec cięcia

  11. Zabawy i zabawki wspierające proces terapeutyczny  w tym zajęć domowych

  

Uwaga:

- program autorski podlega ochronie

- uczestnicy przygotowani na ewentualne ubrudzenie

 


    MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH

   - Odruchy pierwotne wpływ na gałkę oczną i grafomotorykę

bottom of page