top of page

           TERAPIA RĘKI
       W TERAPII WIDZENIA

 Kierowany do: ortoptyści, tyflopedagodzy, zainteresowani programem

Kurs dla terapeutów pracujących zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi,

z poważnymi dysfunkcjami np. po udarze, MPD  jak i bez uszkodzeń neurologicznych

Na kursie uczestnicy m.in. zdobędą wiedzę:

- jaki jest związek między rozwojem ręki i funkcji wzrokowych,

- jak rozpoznać patologiczny chwyt przedmiotu pisarskiego podczas treningu ortoptycznego

  i tyflopedagogicznego,

- jakie nieprawidłowości mają związek z dysfunkcją ręki a nie wzroku

- o niespecyficznym manewrowaniu kartką lub ciałem podczas treningu ortoptycznego z

  wykorzystaniem przedmiotów pisarskich i rysików, o podłożu w odruchach pierwotnych

  przetrwałych wpływających na ruchomość gałek ocznych  

- jak włączyć zabawki i zabawy do treningu ortoptycznego   

              
Termin: na zamówienie grup

Miejsce: Bydgoszcz

Termin: 11-12.02.23

Liczba godzin: 10 godzin wykładowych

Godziny: 9.30-17.00

​Cena standardowa: 900 zł/os , dla grup zorganizowanych cena promocyjna

(możliwość uczestnictwa tylko w jednej części, zapisy na innej stronie)

​Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, Terapia Reki III* - Grafomotoryka, absolwentka kierunku Ortoptyka, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept." wyd. 2020

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
-  "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

W cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat

- catering kawowy

PROGRAM


 
  1. Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Kamienie milowe rozwoju sprawności ręki
z kontekstem wzrokowym
    3. Rozwój chwytu pisarskiego.
    4. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
    5. Specyficzna diagnoza grafomotor
yczna z kontekstem wzrokowym:

     - optymalizacja pozycji ciała i ręki

     - lateralizacja

     - nacisk

     - wyhamowanie

    6. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na gałki oczne i grafomotorykę
    7. Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
    8. Zasady pracy nad właściwym trzy
maniem przedmiotu piśmiennego.
    9. Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków,

         i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są

          optymalne a jakie nieoptymalne - jakie stosować w gabinecie.
    10. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –

          analiza nakładek.
    11. Rozwój umiejętności cięcia.

    12. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia jako wsparcie podczas pracy

          ortoptycznej
    13. Prezentacja i o
mówienie różnych rodzajów nożyczek .

    14. Zasady pracy temperówką.
    14. Analiza zabaw lub zabawek wspierających proces terapeutyczny

  

Uwaga:

- program autorski podlega ochronie

- uczestnicy przygotowani na ewentualne ubrudzenie


    MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:

 

    - Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.

      Podejście M2 Concept

   - Odruchy pierwotne wpływ na gałkę oczną i grafomotorykę

bottom of page