top of page

Terapia I i II stopnia
Diagnoza, terapia, warsztat.
M2 Concept

formuła klasyczna dwudniowa
tylko na zamówienie grup i firm - obecnie prowadzimy formułę intensywną jednodniową

Kurs dla terapeutów pracujących zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi,

z poważnymi dysfunkcjami np. po udarze jak i bez uszkodzeń neurologicznych


Kierowany do: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, zainteresowani programem

Obecnie realizujemy wersję 1 dniową, dla zainteresowanych możliwa jest realizacja wersji

2 dniowej, szczegóły poniżej:
Liczba godzin: 20 godzin wykładowych

Data i miejsce: ustalane z zamawiającym
Cena standardowa: 990 zł/os,
cena dla grupy ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

 

Standardowo w cenie kursu:

 

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat


Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept." wyd. 2020

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
- "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

 

  PROGRAM SZKOLENIA:
    1.
Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe sprawności ręki
    3. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki - diagnostyka:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie

      - chwyty podstawowe

      - wpływ wybranych przetrwałych odruchów pierwotnych na funkcje ręki

    4. Sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:

      - w nieprawidłowym  napięciu

      - w deficytach czucia powierzchownego

     -  w deficytach czucia głebokiego

     -  w deficytach chwytów podstawowych

     -  w obniżeniu siły mięśniowej

    5. Wprowadzenie do grafomotoryki

    6. Wsparcie nauki wybranychauki czynności samoobsługowych

 

    7. ICF w tworzeniu planu terapii ręki. 

 

  Na zamówienie, istnieje możliwość rozszerzenia programu o praktyczną naukę technik

  przygotowania posiłku jedną ręką (dopłata + wydłużenie szkolenia o 2 h wykładowe)


   MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:
- Terapia Reki III* Grafomotoryka    -

- Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

- Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Podejście M2 Concept

- Zabawy w terapii ręki

​​

bottom of page