top of page

                  MOTORYKA MAŁA W FIZJOTERAPII
              TERAPIA RĘKI I GRAFOMOTORYKA I-III*

Kurs dla pracujących z dziećmi jak i z osobami dorosłymi

Miejsce i termin: ustalane z zamawiającym

Liczba godzin: 22h wykładowe ( 20h stacjonarnie + 2 h praca własna w domu, uczestnicy otrzymują niezbędne materiały do pracy warsztatowej w domu)
Cena standardowa: 1200 zł/os, kursy na zamówienie cena ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept." wyd. 2020

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
- "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

 

Standardowo w cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat

PROGRAM SZKOLENIA


    1. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe sprawności ręki
    2. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki - diagnostyka:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie

      - chwyty podstawowe

       - ruchomość gałek ocznych 
    3. Sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:

      - w nieprawidłowym  napięciu

      - w deficytach czucia powierzchownego w tym elementy terapii lustrzanej

     -  w deficytach czucia głebokiego

     -  w deficytach chwytów podstawowych

     -  w obniżeniu siły mięśniowej

    4.  Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka.
    5. Rozwój chwytu pisarskiego.
    6. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
    7. Specyficzna diagnoza grafomotoryczna:

     - optymalizacja pozycji

     - lateralizacja

     - nacisk

     - wyhamowanie

     - wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
  8. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.
    9.  Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków,

           i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są

          korzystne a jakie niekorzystne
    10. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –

          analiza nakładek.
    11. Rozwój umiejętności cięcia.
    12. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
    13. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek w tym dla osób

          z dużą niepełnosprawnością.
    14. Analiza zabaw lub zabawek wspierających terapię ręki

    15. Wsparcie w nauce wybranych czynności samoobsługowych 

    16. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.

Dla zainteresowanych możliwość rozszerzenia programu o praktyczne techniki przygotowania posiłków jedną ręką (dodatkowa opłata i wydłuzenie szkolenia o 2h wykładowe)

 

    MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:

    - Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

    - Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.

      Podejście M2 Concept

   -  Zabawy w terapii ręki

bottom of page