MOTORYKA MAŁA W FIZJOTERAPII
              TERAPIA RĘKI I GRAFOMOTORYKA I-III*

Kurs dla pracujących z dziećmi jak i z osobami dorosłymi

Liczba godzin: 24h wykładowe ( 22h stacjonarnie + 2 h praca własna w domu, uczestnicy otrzymują niezbędne materiały do pracy warsztatowej w domu
Cena standardowa: 1200 zł, promocja 990zł

Bydgoszcz: 25-26.09.2021

Po uzgodnieniu wszystkie miasta Polski dla grup zorganizowanych

godziny 9.00-18.00 sobota

               9.00-16.30 niedziela

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept." wyd. 2020

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
-  "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

 

W cenie kursu:

- środki ochrony osobistej /maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne/

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- poczęstunek kawowy

- certyfikat

PROGRAM SZKOLENIA nowa formuła intensywna


    1. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe sprawności ręki
    2. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki - diagnostyka:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie

      - chwyty podstawowe

       - ruchomość gałek ocznych 
    3. Sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:

      - w nieprawidłowym  napięciu

      - w deficytach czucia powierzchownego w tym elementy terapii lustrzanej

     -  w deficytach czucia głebokiego

     -  w deficytach chwytów podstawowych

     -  w obniżeniu siły mięśniowej

    4.  Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka.
    5. Rozwój chwytu pisarskiego.
    6. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
    7. Specyficzna diagnoza grafomotoryczna:

     - optymalizacja pozycji

     - lateralizacja

     - nacisk

     - wyhamowanie

     - wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
  8. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.
    9.  Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków,

           pędzli i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są

          korzystne a jakie niekorzystne
    10. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –

          analiza nakładek.
    11. Rozwój umiejętności cięcia.
    12. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
    13. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek w tym dla osób

          z dużą niepełnosprawnością.
    14. Analiza zabaw lub zabawek wspierających terapię ręki

    15. Wsparcie w nauce czynności samoobsługowych /zapinanie guzików,

          suwaków,  wiązanie/

    16. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

- nauka otwierania ręki spastycznej,     

- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,     

- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,     

- nauka smarowania chleba z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,     

- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,     

- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,     

- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,     

- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,     

- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem     

- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem       

- elementy terapii lustrzanej. 

    MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:

    - Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

    - Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.

      Podejćie medyczne M2 Concept

   -  Zabawy w terapii ręki