top of page

"Terapia neurorozwojowa dziecka
zgodna z Koncepcją Karela i Berty Bobath
z uwzględnieniem innych wiodących metod"

/dla pedagogów specjalnych, logopedów.../

Kierowany do: pedagogów specjalnych, logopedów, pielęgniarek, położnych, terapeutów zajęciowych

                          osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową,
Miejsce i termin: ustalany z zamawiającym

Liczba godzin: 100 godzin wykładowych (10 dni)
Cena standardowa: 8000 zł/os,
kursy na zamówienie cena ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

Standardowo w cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat ukończenia kursu  wydany przez Fizjoterapia Emilia Mikołajewska


Prowadząca: dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath dla dzieci i dorosłych, autorka ponad 20 książek z zakresu fizjoterapii w tym „Metoda NDT-Bobath w terapii osób dorosłych” oraz wielu artykułów w tym w zakresie rehabilitacji pediatrycznej

 

Na kursie nacisk bedzie kładziony na część praktyczną popartą bogatym komentarzem. Sama esencja umiejętności niezbędnych do prowadzenia kompleksowej, ukierunkowanej terapii dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

    Program kursu:
    1.
Co to jest terapia neurorozwojowa?
    2. Koncepcja i metoda Karela i Berty Bobath.
    3. Podstawowe założenia wybranych metod używanych w terapii dzieci.
    4. Rozwój fizjologiczny ruchowy dziecka.
    5. Rozwój fizjologiczny odruchowy dziecka.
    6. Rozwój motoryczny patologiczny dziecka.
    7. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego.
    8. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.
    9. Podstawy neuroplastyczności mózgu.
    10. Zasady właściwej pielęgnacji dziecka.
    11. Akcesoria i pomoce funkcjonalne w rozwoju dziecka: analiza zalet i wad

         (nosidełka, chusty, chodziki, pchacze, skoczki, rowerki biegowe i inne).
    12.
Elementy otoczenia niewskazane w opiece nad dzieckiem.
    13. Wspomagania w terapii dziecka z opóźnieniem ruchowym w zakresie

          motoryki dużej aż do osiągnięcia chodu.
    14. Specyficzne techniki wspomagające terapię.
    15. Patologie w napięciu mięśniowym i ich konsekwencje: napiecie wiotkie i

          spastyczne.
    16. Podstawowe sposoby postępowania w napięciu spastyczym
    17. Podstawowe sposoby postępowia w przykurczach: pozycjonowanie,          

          zaopatrzenie ortopedyczne, łuski.
    18. Łuski gipsowe (technika wykonania) jako element terapii przykurczy.
    19. Mobilizacja łopatki, mobilizacja miednicy.
    20. Podstawowe sposoby terapii w obniżonym napięciu mięśniowym,

          pozycje wspierające, wspomagania, wybrane zaopatrzenie ortopedyczne
    21. Sposoby diagnozy i terapii w zaburzeniach czucia powierzchownego i

           głębokiego.
    22. Podstawowe sposoby terapii w asymetrii.
    23. Sposoby terapii przetrwałych odruchów: analiza, diagnoza, terapia.
    28. Rozwój fizjologiczny stóp dziecka.
    29. Patologie w obrębie stóp, obraz, diagnoza u dziecka małego.
    30. Testy diagnostyczne stóp u dziecka starszego.
    31. Sposoby terapii wad stóp

    32. Zasady pionizacji.
    33. Analiza chodu fizjologicznego.
    34. Problemy w zakresie chodu: analiza i diagnoza.
    35. Sposoby wsparcia chodu.
    36. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne
    37. Trakt orofacjalny: wspomagania dla karmienia, picia, gryzienia, połykania

           z wykorzystaniem pozycji i metody kinesiotapingu w logopedii.
    38. Terapia zajęciowa: diagnoza i terapia sprawnosci ręki
    39. Terapia zajęciowa: diagnoza i terapia w zakresie samoobsługi

          /wiązanie, ubieranie, zapinanie guzików, zasuwanie suwaków,

          samoobłsuga osób ze sprawna jedną reką
    40. Terapia ręki, trudności grafomotoryczne. Diagnoza i terapia
    41. ICF w ustalaniu potrzeb pacjenta i w układaniu planu terapii
    42. Analiza przypadków, proces tworzenia planu terapii.

    Kurs obejmuje pracę na uczestnikach, pracę w grupach, pracę z lalkami,

    analizę materiału zdjęciowego i filmowego. Każdy dzień uwzględnia czas na

    pytania uczestników jako element stały.
 

 

Uwaga: program autorski podlega ochronie.
   
Art. 156. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania

    używania przez inne osoby w obrocie:
    1) ich nazwisk lub adresu;
    2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności.
    Podstawa: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. z 2013 poz. 1410).

bottom of page