top of page

Trening i Terapia Ręki Samoobsługa
+
Trening i Terapia Ręki - akcesoria przedszkolne i szkolne. Nożyczki, temperówki i inne.

          Optymalizacja doboru u dzieci zdrowych i u osób z zaburzeniami sensorycznymi
2 kursy w 1 dzień

Kurs dla terapeutów pracujących zarówno

- z dziećmi jak i z osobami dorosłymi

- z dziećmi żłobkowymi, przedszkolnymi i szkolnymi bez dysfunkcji

- z osobami z poważnymi dysfunkcjami np. po udarze, MPD  jak i bez uszkodzeń neurologicznych

   

Kierowany do: pedagodzy, nauczyciele,opiekunki w żłobkach, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, zainteresowani programem
 

Miejsce: kurs na zamówienie organizowany w miejscu i terminie wspólnie ustalonym

Liczba godzin:  10 godzin wykładowych

Godziny: 9.00-16.45

​Cena standardowa: 990 zł , dla grupą zorganizowaną ustalana z grupą

(możliwość zamówienia tylko w jednej części)

​Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept".

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept."

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept."

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.."
-  "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

 

W cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

- catering kawowy

PROGRAMY

                                      TRENING i TERAPIA RĘKI  w zakresie SAMOOBSŁUGI

 

Liczba godzin: 5 godzin wykładowych

godziny:  9.00-12.45 (13.00 – 16.45  kurs „Trening i terapia ręki - nożyczki, temperówki”)

​                                                                                                                                                    

Program kursu

  1. Wprowadzenie, warunki niezbędne do treningu samoobsługi

  2. Metodyka nauczania wiązania kokardek i kokardek w butach

  3. Metodyka nauczania zasuwania suwaków łączonych i dwudzielnych

  4. Metodyka nauczania zapinania guzików

  5. Wsparcie nauki czynności toaletowych

  6. Przykłady zabaw, zabawek i narzędzi wspierających trening samoobsługi

      Uwaga - program autorski podlega ochronie

TRENING i TERAPIA RĘKI  - akcesoria przedszkolne i szkolne

Nożyczki, temperówki i inne.

Optymalizacja doboru u dzieci zdrowych i u osób z zaburzeniami sensorycznymi

Liczba godzin: 5 godziny wykładowe

godziny:  13.00- 16.45

Program kursu

  1. Wprowadzenie, warunki niezbędne do treningu pracy nożyczkami i temperówką

  2. Metodyka nauczania pracy nożyczkami

- rozwój umiejętności cięcia

- zasady doboru nożyczek

- nauka wzorca cięcia

- prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek

- zabawy, zabawki i narzędzia wspierające naukę cięcia

3. Metodyka nauczania pracy temperówką

- rodzaje temperówek

- zasady doboru temperówek

- nauka wzorca temperowania

- zabawy, zabawki i narzędzia wspierające naukę temperowania

4. Metodyka nauczania pracy z klejem

- rozwój umiejętności posługiwania się klejem

- zasady doboru rodzaju kleju przy zaburzeniach sensorycznych

- etapy nauki klejenia

- zabawy i zabawki wspierające naukę klejenia

5. Gumki do ścierania

- zasady doboru rodzaju gumek w zależności od wieku

- zasady doboru gumek przy zaburzeniach motorycznych i sensorycznych

- zabawy, zabawki i narzędzie wspierające naukę ścierania gumką


  Uwaga - program autorski podlega ochronie

bottom of page