top of page

Terapia ręki I -II*
Diagnoza, terapia, warsztat M2 Concept
+
Terapia ręki III* Grafomotoryka M2 Concept

formuła intensywna 3 stopnie w 2 dni

Kurs dla terapeutów pracujących zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi,

z poważnymi dysfunkcjami np. po udarze, MPD  jak i bez uszkodzeń neurologicznych

   

Kierowany do: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy,

                          zainteresowani programem
Liczba godzin: 22h wykładowe
Miejsce i termin: ustalane z zamawiającym 

 

Cena standardowa: 1200 zł/os, kursy na zamówienie cena ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

Standardowo w cenie kursu:

- materiały drukowane

- materiały do zajęć praktycznych

- certyfikat

​​

Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

- " Terapia reki. Diagnoza i terapia"

- "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020

- "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020

- "Terapia reki. Samoobsługa. M2 Concept." wyd. 2020

- "Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
- "Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

PROGRAM


 
  1. Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe sprawności ręki
    3. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki - diagnostyka:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie

      - chwyty podstawowe

      - ruchomość gałek ocznych 
    4. Sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:

      - w nieprawidłowym  napięciu

      - w deficytach czucia powierzchownego

     -  w deficytach czucia głebokiego

     -  w deficytach chwytów podstawowych

     -  w obniżeniu siły mięśniowej

    5.  Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka.
    6. Rozwój chwytu pisarskiego.
    7. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
    8. Specyficzna diagnoza grafomotoryczna:

     - optymalizacja pozycji

     - lateralizacja

     - nacisk

     - wyhamowanie

     - wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
    9. Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
    10. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.
    11. Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków,

          i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są

          korzystne a jakie niekorzystne
    12. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –

          analiza i dobór nakładek.
    13. Rozwój umiejętności cięcia.
    14. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
    15. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek .
    16. Analiza zabaw lub zabawek wspierających terapię ręki

    17. Wsparcie w nauce wbranych czynności samoobsługowych

    18. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.

Uwaga:

-program autorski podlega ochronie

-uczestnicy przygotowani na ubrudzenie

 

    MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:

 

    - Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

    - Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.

      Podejście medyczne M2 Concept

   -  Zabawy w terapii ręki

bottom of page