"Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego. Diagnoza i terapia zaburzeń napięcia mięśniowego"

w tym wpływ na staw skroniowo-żuchwowy i połykanie

Kierowany do: logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów, zainteresowanych programem.
Miejsce i termin: ustalane z zamawiającym

Liczba godzin: 10 godzin wykładowych,

Cena standardowa: 1100 zł/os, kursy na zamówienie cena ustalana indywidualnie, 

wycenę otrzymasz po przesłaniu informacji:

- czy zamawiający to firma będąca pośrednikiem, czy zorganizowana grupa słuchaczy

- przewidywana orientacyjna ilość uczestników

- miejscowość

- kto zapewnia salę szkoleniową: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia rzutnik: zamawiający czy realizator szkolenia

- kto zapewnia słuchaczom catering kawowy: zamawiający czy realizator szkolenia

- jaki termin realizacji szkolenia interesuje,

- ewentualnie jakie terminy są wyłączone

Informacje prześlij na e.mikolajewska@wp.pl

Cena standardowo zawiera: 

- materiały drukowane

- materiały dydaktyczne niezbędne do zajęć praktycznych, 

- certyfikat ukończenia.


Prowadząca: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci, osób z zburzeniami neurologicznymi. Autorka m.in. książki "NDT Bobath w terapii osób dorosłych", Terapia neurorozwojow w pediatrii..,  Prowadzaca autorskie kursy z zakresu neurorehabilitacji i terapii neurologicznej.
    

Program

    1.
Sposoby badania zakresów ruchu w stawie skroniowo-żuchwowym,
    2. Sposoby oceny napięcia mięśni twarzoczaszki, i jego wpływ na staw

        skroniowo-żuchwoy
    3. Sposoby badanie czucia powierzchownego dotyku, ucisku i temperatury

        w jamie ustnej,
    4. Sposoby ukierunkowanego oddziaływania:
   
 - termoterapia obniżająca aktywność mięśni o podwyższonej aktywności,
     - termoterapia podwyższająca aktywność mięśni o obniżonej aktywności,
     - masaż podwyższający aktywność mięśni twarzoczaszki,
     - masaż obniżający aktywność mięśni twarzoczaszki,
     - mobilizacja powięzi,
     - masaż relaksacyjny czepca ścięgnistego,
     - stymulacje receptorów czucia powierzchownego jamy ustnej,
     - pozycje dla wsparcia połykania,
     - techniki biernego otwierania jamy ustnej,
     - techniki redresji w biernym otwieraniu jamy ustnej.

 
    Powyższe wykorzystasz m.in w:
    1.
bruksizm
    2. zaciskanie
    3. napięcie spastyczne mięśni twarzy u osób po urazach czaszkowo-mózgowych
    4. szczękościsk spastyczny po urazach czaszkowo-mózgowych
    5. niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego, zblokowaniu mięśniowym ssż
    6. ślinienie
    7. niedomykanie ust
    8. trudności z pobieraniem i przełykaniem pokarmu

    Uwaga:
   
wiedzę można rozszerzyć na kursach

    - Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej i fizjoterapii stomatologicznej
    - Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego